Співробітники

Ніна Потарська – магістр історії та політології, директорка Центру. Сфера наукових інтересів: Партисипативна демократія, політична участь, прекарна праця, трудові права, нерівність, гендер і політика.

Nina.Potarska@www.cslr.org.ua

Андрій Гладун – магістр соціології, аналітик. Сфера наукових інтересів: протести, політична участь, політична економія, світ-системний аналіз, мережевий аналіз.

Andrii.Gladun@www.cslr.org.ua

Оксана Дутчак – магістр соціології та соціальної антропології, заступниця директорки. Сфера наукових інтересів: протести, робітничі протести, неолібералізм, світ-системний аналіз, соціальна антропологія, ідеології.

Oksana.Dutchak@www.cslr.org.ua

Володимир Іщенко – кандидат соціологічних наук, випускник Центрально-Європейського університету (Будапешт). Керівник проекту моніторингу протестів ЦСТД. Крім цього, в коло інтересів входить: ідеологія, неолібералізм, політична економія, марксизм. Викладає на кафедрі соціології Могилянки. Член редакції журналу соціальної критики “Спільне” та інтернет-журналу “LeftEast“. Регулярний дописувач The Guardian.

Volodymyr.Ishchenko@www.cslr.org.ua

Олександр Кравчук – кандидат економічних наук, аналітик. Керівник протекту дослідження української економіки та альтернативних шляхів соціально-економічного розвитку. Сфера наукових інтересів: неолібералізм і альтернативні економічні політики, політична економія, глобалізація.

Alexander.Kravchuk@www.cslr.org.ua

Захар Попович – кандидат економічних наук, заступник директорки, докторант Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки НАНУ, керівник проекту дослідження соціальних та економічних наслідків Асоціації України з ЄС. Член редакції журналу соціальної критики “Спільне”. До сфери наукових інтересів входять також проблеми бюрократизації та її подолання, розбудови інформаційного суспільства та доступності знань, учасницької демократії та низової самоорганізації.

Zakhar.Popovych@www.cslr.org.ua 

Тарас Саламанюк – випускник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (магістр соціології), відповідальний редактор журналу соціальної критики “Спільне”. Дослідницькі інтереси: студентські та робітничі суспільні рухи, якісний аналіз протестів та самоорганізації, ліва ідеологія, реалістичні утопії.

T.Salamaniuk@www.cslr.org.ua

Top