КНИГА: Майбутнє без капіталізму: сучасна криза й альтернативи ринковій економіці

ЗАВАНТАЖИТИ КНИГУ

Збірку присвячено обґрунтуванню системного характеру сучасної світової економічної кризи, дослідженню її структурних причин та можливих альтернатив капіталістичному розвитку економіки. В цьому контексті розглянуто функціонування сучасної економічної системи, заснованої на логіці накопичення капіталу.

Обґрунтовано неадекватність моделі вільного ринку задачам ефективного інноваційного оновлення виробництва і задоволення потреб користувачів. На прикладі українських підприємств та іноземному досвіді показано, як і чому автоматизація, замість спрощення рутинних завдань, впроваджується у сферах контролю за працівниками. Досліджено вплив новітніх технологій на закріплення соціально-економічної нерівності і збереження незадовільних умов праці для периферійних країн. Розкрито потенціал інституції освіти як дієвого механізму нейтралізації негативних ефектів автоматизації праці.

Доведено згубність нової концепції «економіки знань» для вирішення основних протиріч капіталістичної системи, які призводять до уповільнення накопичення знань та сегрегації суспільства. Запропоновано використовувати принципово інші критерії соціальної ефективності виробництва: економія суспільно необхідної праці та природних ресурсів за умов дотримання стандартів якості продукції.

ЗАВАНТАЖИТИ КНИГУ

Поширюється безкоштовно, не для комерційного використання.

Видання здійснене за підтримки Rosa Luxemburg Stiftung з коштів Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини

Top